Skip to content

Pandemide Sosyal Yardımlar ve Etkinlik Sorunsalı:

Yardım Alan ve Almayan Hanehalklarının Kırılganlık Seviyesi

Proje Tanıtımı

“Pandemide Sosyal Yardımlar ve Etkinlik Sorunsalı: Yardım Alan ve Almayan Hanehalklarının Kırılganlık Analizi” TÜBİTAK tarafından Kariyer Geliştirme Programı (Program Kodu: 3501) kapsamında desteklenen bir araştırma projesidir. (Proje No: 221K323)

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin Pelek tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında, pandemiden etkilenmesi beklenen hanehalklarının kırılganlık analizleri ortaya konmaktadır. Pandemi sürecinde hangi tip hanehalklarının daha kırılgan oldukları değerlendirilirken, ekonometrik yöntemlerle bu kırılganlıkta anlamlı etkisi bulunan sosyoekonomik karakteristikler tespit edilmektedir. Hanehalkı kırılganlığının ve yoksulluğa düşme potansiyelinin ayrıntılı bir örüntüsü çıkarılarak, pandemi öncesinde ve esnasında sosyal yardımlardan hangi tip hanelerin faydalandığı; hangi tip hanelerin yüksek kırılganlığa rağmen sosyal destekten mahrum olduğu ortaya konmaktadır. Hanehalkı kırılganlığına yönelik bu çözümleme ve elde edilen bulguların ilgili kurumlarla paylaşılması yoluyla projenin, sosyal yardım yararlanıcılarının belirlenmesine ve sosyal yardımlarda etkinlik sorunsalına katkı yapması beklenmektedir.

Yeni Proje
31.10.2022_ea2d2
images